Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nhi1234

 1. Cute nè
  Cute nè
  à cái này e vote roài nè
  27 Tháng chín 2020
 2. NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM
  NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM
  có kết quả chưa
  1 Tháng mười 2020
 3. Như kook
  Như kook
  Ukm bt rồi
  1 Tháng mười 2020
 4. NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM
  1 Tháng mười 2020
 5. NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM
  NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM
  Suga trang điểm cứ thế nào ấy, nhìn nỏ ra
  1 Tháng mười 2020