Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Mấy bé mụn sẽ tá túc nhà cậu 1 thời gian, chỉ cần đối xử tốt với mấy bé thì mấy bé sẽ đi hoy à
  25 Tháng chín 2020
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  26 Tháng chín 2020
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  26 Tháng chín 2020
 4. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Sao thế?
  Đối xử tốt là dùng mỹ phẩm thường xuyên ý
  26 Tháng chín 2020
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Ko dùng tới thứ đó bao giờ
  27 Tháng chín 2020
 6. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  đùa hay thật thế?
  27 Tháng chín 2020
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Thật á. Mặt ko dùng mỹ phẩm mờ
  27 Tháng chín 2020
 8. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  bó tay nun ý
  27 Tháng chín 2020
-->