Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cherry_cherry

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  yepppp, lm chuyến hk bn Chuyyyyyy
  25 Tháng chín 2020
 2. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  chuyến jjjjjjjjjjjjjj
  25 Tháng chín 2020
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Đi chơi
  26 Tháng chín 2020
 4. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  thế vy lết xác vào thanh hóa chơi vs t nhóoooo
  26 Tháng chín 2020
 5. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Úi, onl đt cực lắm m eiiiiiiiiii
  26 Tháng chín 2020
 6. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  sao cực ?
  26 Tháng chín 2020
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Khó sài :<< sài mt dễ vô đây hơn :<
  26 Tháng chín 2020
 8. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  à à ... mỗi cái có cái hay riêng ...tại m dùng mt lâu r h dùng đt ko quen thôi
  26 Tháng chín 2020
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Đr á =((((((((
  26 Tháng chín 2020
 10. Cherry_cherry
  28 Tháng chín 2020
 11. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Trung thu làm jjjj đếiiiiii vyyyyy ớiiiiiii
  28 Tháng chín 2020
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Ra t chơi m eiiiiiiii :(((
  30 Tháng chín 2020
 13. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  ra đc ra linfnnnn :((((
  30 Tháng chín 2020