Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Cao Bảo Hân

 1. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  pp mọi người tui off đây
  22 Tháng chín 2020
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  sao v em
  23 Tháng chín 2020
 3. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  chuyện riêng thui ạ
  24 Tháng chín 2020
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  gáng vượt qua em nhé
  25 Tháng chín 2020