Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Cao Bảo Hân

 1. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  tui: học bài và vô diễn đàn chơi
  22 Tháng chín 2020
 2. Ichijou tatsuya shiba
  Ichijou tatsuya shiba
  lúc đầu tui tưởng là xem MV mới của Jack cơ
  22 Tháng chín 2020
 3. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  @Ichijou tatsuya shiba tui ngồi cày cả 1 tiếng rồi nên phải học
  mà bố mẹ ko cho cả nghe nhạc cả học nên thui chịu
  22 Tháng chín 2020
 4. Ichijou tatsuya shiba
  Ichijou tatsuya shiba
  tui thì hông cày đc chỉ xem sương sương thôi, tui hok 3 ca lận
  22 Tháng chín 2020
 5. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  hc thế có mệt lắm ko
  23 Tháng chín 2020
 6. Ichijou tatsuya shiba
  Ichijou tatsuya shiba
  nệt lắm , bạn thì sao nhỉ
  23 Tháng chín 2020
 7. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  cx tương tự lun
  24 Tháng chín 2020