Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  vườn quốc gia .-.
  25 Tháng chín 2020
 2. hoa du
  hoa du
  =))
  26 Tháng chín 2020
 3. hoa du
  hoa du
  Lúc đấy gió là của cây cối bla bla... nữa
  26 Tháng chín 2020
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  .-. Sang HÀ lan .-. chỉ có hoa .-.
  26 Tháng chín 2020
 5. hoa du
  hoa du
  Thôi ở VN thôi sang đấy nặng mùi điếc mũi...
  26 Tháng chín 2020
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  .-. Hmoa dmu .-. mà hoa du nghĩa là gì .-. 2 năm rồi chưa hỏi ?
  26 Tháng chín 2020
 7. hoa du
  hoa du
  ;-;
  Hoa bay trong gió
  27 Tháng chín 2020
 8. hoa du
  hoa du
  Vầy thôi á
  27 Tháng chín 2020
 9. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  .-. tưởng du là nguyễn du .-. hoa của nguyễn du kaf thúy kiều .-.
  27 Tháng chín 2020
 10. hoa du
  hoa du
  .^.
  Không có đâu..
  27 Tháng chín 2020
 11. Đỗ Anh Thái
  29 Tháng chín 2020