Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  Rồi ok bạn
  22 Tháng chín 2020
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Dạ cảm ơn bn ạ
  22 Tháng chín 2020
 3. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  hông có gì
  22 Tháng chín 2020
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Hihi nhân tiện cho lm wen luôn nha
  22 Tháng chín 2020
 5. Phạm Công Nhựt
  22 Tháng chín 2020
 6. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Mk là Lan, bn có thể gọi mk là Candy hoặc Can hoặc Kẹo ạ, mk k9
  22 Tháng chín 2020
 7. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  Mk Nhựt k5
  22 Tháng chín 2020
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  22 Tháng chín 2020
 9. Phạm Công Nhựt
  22 Tháng chín 2020