Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. Duyên 1507
  Duyên 1507
  Thiếu chào "chị "
  21 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  Yep....
  Đó gọi là cô tình đấy chị
  21 Tháng chín 2020
 3. Duyên 1507
  Duyên 1507
  là chào hết nhưng cố tình không chào "chị"
  21 Tháng chín 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe
  22 Tháng chín 2020
-->