Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. huyhiệu2k5
  21 Tháng chín 2020
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Cho mk lm wen nha
  21 Tháng chín 2020
 3. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ok mk 2k5
  21 Tháng chín 2020
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  21 Tháng chín 2020
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Anh có thể gọi em là Candy hoặc Can hoặc Kẹo ạ
  21 Tháng chín 2020
 6. huyhiệu2k5
  21 Tháng chín 2020
 7. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ah ở ninh bình
  21 Tháng chín 2020
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Dạ quê của chị Thu Hằng ^^
  21 Tháng chín 2020
 9. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  chuẩn
  21 Tháng chín 2020
 10. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  e ở đâu
  21 Tháng chín 2020
 11. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Em ở Bắc Ninh ạ
  21 Tháng chín 2020
 12. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  21 Tháng chín 2020
 13. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  rồi
  21 Tháng chín 2020
 14. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Dạ, em cảm ơn ^^
  21 Tháng chín 2020