Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. The key of love
  The key of love
  Bốn... :33
  20 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  And.... Một
  20 Tháng chín 2020
 3. The key of love
  21 Tháng chín 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  :66
  21 Tháng chín 2020
-->