Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. The key of love
  The key of love
  :D cái mỏ con dịt :33
  19 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe
  19 Tháng chín 2020
 3. The key of love
  19 Tháng chín 2020
 4. Khải KIllar
  19 Tháng chín 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Yeww,..
  19 Tháng chín 2020
 6. Khải KIllar
  19 Tháng chín 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  lớp lớp ghê ha
  19 Tháng chín 2020
 8. Khải KIllar
  Khải KIllar
  lớp lớp gì cơ
  19 Tháng chín 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  love love đó má
  19 Tháng chín 2020
 10. Khải KIllar
  Khải KIllar
  hơ, ghê
  20 Tháng chín 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe
  Làm quen không anh/bé/cụ bà...
  20 Tháng chín 2020
 12. Khải KIllar
  Khải KIllar
  quen á
  20 Tháng chín 2020
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  Nâu....
  20 Tháng chín 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  Làm quen ó
  20 Tháng chín 2020
 15. Khải KIllar
  20 Tháng chín 2020
 16. Cold Boy
  Cold Boy
  Xin trân trọng tự giới thiệu
  Tôi: tên là tên của tôi nhá
  Bằng tuổi bạn tui
  Tui ở nhà tui
  Hết.
  20 Tháng chín 2020
 17. Khải KIllar
  20 Tháng chín 2020
 18. Cold Boy
  20 Tháng chín 2020
-->