Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Cao Bảo Hân

 1. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  thế nó mới tức chơ
  18 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  yeah.. tức
  18 Tháng chín 2020
 3. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  22 Tháng chín 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  Ý gì?
  22 Tháng chín 2020
 5. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  câu trên á
  23 Tháng chín 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  CÂu nèo?
  23 Tháng chín 2020
 7. Nguyễn Cao Bảo Hân
  23 Tháng chín 2020
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  cùng gì...
  23 Tháng chín 2020