Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. YuuDuong
  YuuDuong
  Hello bé iu
  17 Tháng chín 2020
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  bùn wá đi
  17 Tháng chín 2020
 3. YuuDuong
  YuuDuong
  Sao nào bé. Nói cj mghe đi
  17 Tháng chín 2020
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  mai kt văn mà em ôn mãi ko vào
  17 Tháng chín 2020
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chán lém luôn
  17 Tháng chín 2020
-->