Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. Cầu vồng sau mưa
  17 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  Làm quên hong?
  17 Tháng chín 2020
 3. Cầu vồng sau mưa
  17 Tháng chín 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  Quên đi
  17 Tháng chín 2020
 5. Cầu vồng sau mưa
  17 Tháng chín 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  hong phải âu:<
  Quen trước đi ó:>
  18 Tháng chín 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  U đi đâu òi:<
  18 Tháng chín 2020
 8. Cầu vồng sau mưa
  18 Tháng chín 2020
 9. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  u lớp 8 ak
  18 Tháng chín 2020
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  không
  18 Tháng chín 2020
 11. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  thế u lp mấy z
  18 Tháng chín 2020
 12. Cold Boy
  Cold Boy
  7+1
  27 Tháng chín 2020
 13. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  chả lẽ 7 +1 ko bằng 8 ??????
  27 Tháng chín 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  thích thế
  có được hong?
  27 Tháng chín 2020
 15. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  đc chớ nị
  27 Tháng chín 2020
 16. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  cóa ai cấm u đâu
  27 Tháng chín 2020
 17. Cold Boy
  Cold Boy
  Ừ...
  haole
  28 Tháng chín 2020
 18. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  môn u ghét nhất là j thế
  28 Tháng chín 2020
 19. Cold Boy
  28 Tháng chín 2020
 20. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  còn tui đang cố học 35 cái động tác thủ dục nè
  29 Tháng chín 2020
 21. Cold Boy
  Cold Boy
  wao...
  gút gơ.
  29 Tháng chín 2020
 22. Cầu vồng sau mưa
  Cầu vồng sau mưa
  mới dậy hôm trước hôm sau cô đã đòi kiểm tra 17 động tác đầu
  mệt
  29 Tháng chín 2020
 23. Cold Boy
  Cold Boy
  cô dạy hả//
  29 Tháng chín 2020
 24. Cầu vồng sau mưa
  29 Tháng chín 2020