Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Magic Boy

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  Ớ...ờ ơ....
  15 Tháng chín 2020
 2. Magic Boy
  Magic Boy
  Sao bây giờ là trường hợp đặc biệt hay sao ý
  15 Tháng chín 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Hiện tượng đb...
  15 Tháng chín 2020
 4. Magic Boy
  Magic Boy
  đb là giề
  15 Tháng chín 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Là........
  đặc biệt okie
  Chứ u nghĩ gì :D
  15 Tháng chín 2020
 6. Magic Boy
  Magic Boy
  ._.
  18 Tháng chín 2020