Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. Magic Boy
  Magic Boy
  don't uderstand @@
  14 Tháng chín 2020
 2. hoa du
  hoa du
  :D
  That's just the count and about the meaning of this hmm... Ọh you could search it on gg
  14 Tháng chín 2020
 3. Magic Boy
  Magic Boy
  ... Chẳng tìm thấy gì thế nhỉ
  15 Tháng chín 2020
 4. hoa du
  hoa du
  :D
  Cái này là đọc thêm mở rộng thêm về toán sẽ có luôn
  Hay cực nha e
  15 Tháng chín 2020
 5. Magic Boy
  Magic Boy
  "The smallest pair of amicable numbers is (220, 284)"
  15 Tháng chín 2020