Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. The key of love
  13 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  Rồi chắc k nhớ bạn em rồi!
  13 Tháng chín 2020
 3. The key of love
  The key of love
  Hả :D nhớ e mà :3
  13 Tháng chín 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  Biết ngay mà! NHớ mình em thồi :D
  13 Tháng chín 2020
 5. The key of love
  The key of love
  Hihi ^^
  13 Tháng chín 2020
 6. The key of love
  The key of love
  Chị đãng trí lắm :p
  13 Tháng chín 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  Hihi! CHị chuyên môn nào nhỉ?
  13 Tháng chín 2020
 8. The key of love
  The key of love
  Toán Sinh luôn ^^
  13 Tháng chín 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  Ui
  CHu choa mẹ ơi
  Kinh thế
  Tưởng Sinh Lý :D
  13 Tháng chín 2020
 10. The key of love
  The key of love
  Toán Sinh thui :> lý ngu lắm
  13 Tháng chín 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  chị hong hiểu ý em òi
  Ghép 2 chữ Sinh với Lý lại = Sinh Lý :D
  13 Tháng chín 2020
 12. The key of love
  13 Tháng chín 2020
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe :D
  13 Tháng chín 2020
 14. The key of love
  The key of love
  Yếu sinh lý lắm :D
  13 Tháng chín 2020
-->