Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vân Vô Lăng

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  Thật là chất!
  13 Tháng chín 2020
 2. Vân Vô Lăng
  Vân Vô Lăng
  mỹ nhân
  13 Tháng chín 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Dùng nhiều than lắm mới được rứa đó!
  Beautiful!
  13 Tháng chín 2020
 4. Vân Vô Lăng
  Vân Vô Lăng
  Mlem mlem
  13 Tháng chín 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  .......
  Làm quen không?
  13 Tháng chín 2020
 6. Vân Vô Lăng
  13 Tháng chín 2020
 7. Vân Vô Lăng
  13 Tháng chín 2020
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  Chào An 2k7, gọi mình là Black đi 2k7
  Rất vui được làm quen!
  13 Tháng chín 2020
 9. Vân Vô Lăng
  13 Tháng chín 2020
 10. Vân Vô Lăng
  Vân Vô Lăng
  vậy bạn sống ở đâu
  13 Tháng chín 2020
 11. Vân Vô Lăng
  Vân Vô Lăng
  mình đaklak nhé
  13 Tháng chín 2020
 12. Cold Boy
  Cold Boy
  Mình ở Quảng N
  13 Tháng chín 2020