Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Cần stop các hoạt động để đỡ mệt mỏi:<
  13 Tháng chín 2020
 2. The key of love
  The key of love
  Stop tất cả trừ việc yêu em ❤️❤️
  13 Tháng chín 2020
 3. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  cái này thì được:3
  Nhưng đừng vì công việc mà mệt mỏi quá nhé:<
  13 Tháng chín 2020
 4. The key of love
  The key of love
  Okee e iu
  13 Tháng chín 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  13 Tháng chín 2020
 6. The key of love
  The key of love
  Yêu Anh nè ❤️❤️
  13 Tháng chín 2020
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  13 Tháng chín 2020
 8. The key of love
  13 Tháng chín 2020
-->