Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi huyhiệu2k5

 1. hoa du
  hoa du
  hi
  13 Tháng chín 2020
 2. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  h ms quay lại đây
  13 Tháng chín 2020
 3. hoa du
  hoa du
  :D
  Thế có tính hđ gì không?
  13 Tháng chín 2020
 4. huyhiệu2k5
  13 Tháng chín 2020
 5. hoa du
  hoa du
  hoạt động
  13 Tháng chín 2020
 6. huyhiệu2k5
  13 Tháng chín 2020
 7. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vào trường chuyên ak bạn
  13 Tháng chín 2020
 8. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  thủ khoa ak bạn
  13 Tháng chín 2020
 9. hoa du
  hoa du
  Mình không thi chuyên hixx
  Học cũng bth thoi...
  13 Tháng chín 2020
 10. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  thủ khoa ak
  13 Tháng chín 2020
 11. hoa du
  hoa du
  À ăn may thôi :p
  13 Tháng chín 2020
 12. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vạy cao lắm nhiir
  13 Tháng chín 2020
 13. hoa du
  hoa du
  Cũng bth thôi á... Hơn 40đ một tí
  13 Tháng chín 2020
 14. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  chỗ tớ chỉ coongc 3 môn lại ko nhân hệ số
  13 Tháng chín 2020
 15. hoa du
  hoa du
  Chỗ t toán văn nhân 2 cộng với anh... nếu mà tính tổng 3 môn thì t đc có 26.05 thôi
  13 Tháng chín 2020
 16. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ukm trg lấy bn điểm v
  13 Tháng chín 2020
 17. hoa du
  hoa du
  15,3đ thì phải... thấp nhỉ?
  13 Tháng chín 2020
 18. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  chỗ t 10.75
  13 Tháng chín 2020
 19. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  thấp hơn chỗ bạn
  13 Tháng chín 2020
 20. hoa du
  hoa du
  Thì chỗ đấy đã không nhân hai văn toán
  13 Tháng chín 2020
 21. huyhiệu2k5
  13 Tháng chín 2020
 22. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  t bạn TN nè
  13 Tháng chín 2020
 23. hoa du
  hoa du
  Bai nhé t off đi học đây
  13 Tháng chín 2020
 24. huyhiệu2k5
  13 Tháng chín 2020
 25. huyhiệu2k5
  13 Tháng chín 2020
 26. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  mai tui ở nhà
  13 Tháng chín 2020
 27. hoa du
  hoa du
  Ủa sướng v
  13 Tháng chín 2020
 28. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  nhưng phải học chiều
  13 Tháng chín 2020
 29. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  chiều học bt như hang nhưng vân sướng sáng ko vội
  13 Tháng chín 2020
 30. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  như sáng
  13 Tháng chín 2020
 31. hoa du
  hoa du
  Tuần trước t thế này... tuần này học cả sáng chiều :(
  13 Tháng chín 2020
 32. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  nè trường bạn cách nhà xa ko
  13 Tháng chín 2020
 33. hoa du
  hoa du
  Tầm 3km á
  13 Tháng chín 2020
 34. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  t đi bộ tầm mấy trăm mét là đến trường
  14 Tháng chín 2020
 35. hoa du
  hoa du
  Gần dữ
  14 Tháng chín 2020
 36. huyhiệu2k5
  14 Tháng chín 2020
 37. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ê biết face book ms cửa thư chưa
  14 Tháng chín 2020
 38. hoa du
  hoa du
  Chưa
  T thay fb mới
  14 Tháng chín 2020
 39. huyhiệu2k5
 40. hoa du
  hoa du
  Ú ù
  Okiii
  14 Tháng chín 2020
 41. huyhiệu2k5
  25 Tháng chín 2020
 42. hoa du
  hoa du
  hi
  25 Tháng chín 2020
 43. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  làm gì v
  25 Tháng chín 2020