Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. Cute nè
  Cute nè
  đẹp nhưng cái ava làm mất đẹp
  13 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  ........ Bạn đi ra đi....
  13 Tháng chín 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Ảnh đó chỉ có 1 mình mình có thôi, còn lại ai cũng có thể có hết nhá :<
  13 Tháng chín 2020
 4. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Đẹp như cái ava vậy=)
  13 Tháng chín 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Ơ bụt khen vậy là die rồi
  13 Tháng chín 2020
 6. Gâu Đần
  Gâu Đần
  die gì?
  13 Tháng chín 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  Chết rồi
  13 Tháng chín 2020