Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kiều Anh81

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  pé bớt cà khịa lại đi nhé
  9 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  ko tốt đâu
  9 Tháng chín 2020
 3. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  pé trêu cho vui thoy mà
  hihi
  9 Tháng chín 2020
 4. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  pé xin nỗi anh
  9 Tháng chín 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  nỗi
  9 Tháng chín 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  nỗi là cái gì vậy em
  anh hông hiểu gì hết trơn đó
  9 Tháng chín 2020
 7. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  pé xin lỗi anh
  9 Tháng chín 2020
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  lỗi là caia gì vậy
  9 Tháng chín 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  anh hong gì hết trơn ó
  9 Tháng chín 2020
 10. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  pp anh iem off
  9 Tháng chín 2020
 11. Kiều Anh81
  9 Tháng chín 2020
 12. Cold Boy
  Cold Boy
  ớ...
  9 Tháng chín 2020
 13. Kiều Anh81
  Kiều Anh81
  helo anh
  10 Tháng chín 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  lô em
  10 Tháng chín 2020
 15. Kiều Anh81
  10 Tháng chín 2020