Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ánh 01

 1. Thu Phương 195
  Thu Phương 195
  chao xìn @@
  5 Tháng chín 2020
 2. Ánh 01
  Ánh 01
  Chị tên Phương đúng không
  5 Tháng chín 2020
 3. Thu Phương 195
  Thu Phương 195
  đúng r em, em tên gì đó?
  5 Tháng chín 2020
 4. Ánh 01
  Ánh 01
  Em tên Ánh em 2k7
  5 Tháng chín 2020
 5. Thu Phương 195
  Thu Phương 195
  em ít hơn e gái chị 3t ^^
  Rất vui được quen biết em!
  5 Tháng chín 2020
 6. Ánh 01
  Ánh 01
  Em cũng vậy
  5 Tháng chín 2020