Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Hello cj...Cj năm ni lớp mấy nhỉ?
  5 Tháng chín 2020
 2. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  năm nay chị 12 <3 một năm r k vào 4rum
  5 Tháng chín 2020
 3. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  E 10A1 PĐL đây :vv, trật PBC
  5 Tháng chín 2020
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  k sao cả, học trường ta tốt mà
  5 Tháng chín 2020
 5. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Cj 12A mấy :>
  5 Tháng chín 2020
 6. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  chị 12A1
  5 Tháng chín 2020
 7. Nguyễn Quế Sơn
  5 Tháng chín 2020
 8. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  cố gắng nha :D
  5 Tháng chín 2020
 9. Nguyễn Quế Sơn
  5 Tháng chín 2020
-->