Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trịnh Thị Mai Linh

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  .....
  5 Tháng chín 2020
 2. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  Làm wen thui nhỉ
  5 Tháng chín 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  ..........
  5 Tháng chín 2020
 4. Trịnh Thị Mai Linh
  5 Tháng chín 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  ủa.... bạn là ai
  tui hông biết
  bạn.....
  ở đâu đi..
  5 Tháng chín 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  ở đây đi..
  5 Tháng chín 2020
 7. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  mk là Linh, k7
  And you??/
  5 Tháng chín 2020
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  you?
  5 Tháng chín 2020
 9. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  Bạn là ai, tên của bạn là j
  5 Tháng chín 2020
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  ủa thế bạn là ai v
  5 Tháng chín 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  tự nhiên đọt nhập vô wall tui cái đập cửa cái rầm voại:D
  5 Tháng chín 2020
 12. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  Vậy thôi nói chuyện lại nha
  hãy giới thiệu bạn đi
  (thấy bạn bằng tuổi mk thì vào trò chuyên thôi)
  5 Tháng chín 2020
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  ....
  6 Tháng chín 2020
-->