Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ichijou tatsuya shiba

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Kêu chú đi con
  _________
  Em ba đó
  4 Tháng chín 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  ai kêu z
  4 Tháng chín 2020
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chứ làm sao
  4 Tháng chín 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  không gọi gì hết
  5 Tháng chín 2020
 5. Ichijou tatsuya shiba
  Ichijou tatsuya shiba
  Dạ, oke, cháu chào chú
  5 Tháng chín 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  chú chào lại ............
  6 Tháng chín 2020
-->