Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Roses_are_rosie

 1. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  đừng bơ vk nhossss
  2 Tháng chín 2020
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đang bơ .-.
  2 Tháng chín 2020
 3. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  hăm thích
  2 Tháng chín 2020
 4. Nguyễn Linh_2006
  2 Tháng chín 2020
 5. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Ko thích ăn đâu nên đừng nhá
  2 Tháng chín 2020
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ngủ đi
  Muộn rồi :v
  2 Tháng chín 2020
 7. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  .......:D
  2 Tháng chín 2020