Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phủ Thiên

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Sướng nhé
  1 Tháng chín 2020
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  vâng
  1 Tháng chín 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Gọi chị đi
  1 Tháng chín 2020
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  =.= chịiiiiiiiiiiiiiiiiii
  1 Tháng chín 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Ngoan
  thế mới đúng
  1 Tháng chín 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hello em anh off đây nhá
  há há
  1 Tháng chín 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :>
  anh nào
  là em
  nghe chưa
  1 Tháng chín 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  anh thoại
  em bình
  1 Tháng chín 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :>
  Mất ăn đứm à
  1 Tháng chín 2020
 10. Phủ Thiên
  1 Tháng chín 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Muốn ăn đứm không :)
  1 Tháng chín 2020
 12. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  đứm là cái gì ?
  1 Tháng chín 2020
 13. Trần Hoàng Hạ Đan
  1 Tháng chín 2020
 14. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ơ sao lại bùn thế em ?
  1 Tháng chín 2020
 15. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  CHuồn đây
  1 Tháng chín 2020
 16. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ấy ấy đi đâu
  1 Tháng chín 2020
 17. Trần Hoàng Hạ Đan
  1 Tháng chín 2020
 18. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  bye thôi tui đi ngủ
  1 Tháng chín 2020