Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Nguyễn Linh_2006
  31 Tháng tám 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  31 Tháng tám 2020
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Gì kỳ ghê vậy
  31 Tháng tám 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  31 Tháng tám 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chị ngủ ngon ạ :D
  31 Tháng tám 2020
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Anh not chị =)
  1 Tháng chín 2020
 7. Ánh 01
  Ánh 01
  Chị Linh là anh Linh à
  1 Tháng chín 2020
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Anh Linh đi e :v
  1 Tháng chín 2020
 9. Ánh 01
  Ánh 01
  Chị Linh nghe thân thương chị ạ;)
  1 Tháng chín 2020
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hm... Vâng chị /anh tùy e
  1 Tháng chín 2020
 11. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Anh Linh ơi :<
  1 Tháng chín 2020
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Anh đây e
  1 Tháng chín 2020
 13. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  á, chị kiu thế
  1 Tháng chín 2020
 14. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Em gái anh đó :>
  1 Tháng chín 2020
 15. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng chín 2020
 16. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng chín 2020
 17. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Lên kia phá chị không?
  1 Tháng chín 2020
 18. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tránh làm ai đó bị làm phiền... Có tâm sự
  1 Tháng chín 2020
 19. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng chín 2020