Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Duyên 1507
  Duyên 1507
  hello em này :D
  29 Tháng tám 2020
 2. Duyên 1507
  Duyên 1507
  chiều lại rảnh quá nên đi mở rộng quan ệ à ^^
  29 Tháng tám 2020
 3. Duyên 1507
  Duyên 1507
  hệ*
  29 Tháng tám 2020
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đúng rồi chị :D
  29 Tháng tám 2020
 5. Duyên 1507
  Duyên 1507
  vậy ok nè
  Ngọc Duyên, 14 tuổi
  tới em
  29 Tháng tám 2020
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Em tên Linh,2k6 đủ 14 tuổi :D
  29 Tháng tám 2020
 7. Duyên 1507
  Duyên 1507
  bằng tui sao gọi chị chi zậy -.-
  29 Tháng tám 2020
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tại bữa dd muối vs kim loại đó
  29 Tháng tám 2020
 9. Duyên 1507
  Duyên 1507
  rồi sao
  29 Tháng tám 2020
 10. Duyên 1507
  Duyên 1507
  bữa đó thấy tui lớn tuổi hơn bà à ><
  29 Tháng tám 2020
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đúng roài :v Thấy lớn tuổi quá nên kiu bằng chị đó
  30 Tháng tám 2020
 12. Duyên 1507
  30 Tháng tám 2020
 13. Duyên 1507
  Duyên 1507
  À ok "em"
  30 Tháng tám 2020
 14. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :v Chị ơi chị đang lèm j ó?
  30 Tháng tám 2020
 15. Duyên 1507
  Duyên 1507
  "Chị" đang làm biếng em ơi
  Chỗ "chị" giờ nó sấm đùng đùng thấy ghê :>
  30 Tháng tám 2020
 16. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ồ, thích thế :v Cho em qua chỗ chị nha ...
  Chỗ em nóng thí mồ
  30 Tháng tám 2020
 17. Duyên 1507
  Duyên 1507
  chỗ chị nó chỉ có sấm có chớp chứ nó chưa có mưa
  nhiệt độ nó vẫn 35 độ C em ơi
  30 Tháng tám 2020
 18. Duyên 1507
  Duyên 1507
  cái thời tiết kiểu này mệt lắm
  30 Tháng tám 2020
-->