Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phủ Thiên

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  26 Tháng tám 2020
 2. Phủ Thiên
  26 Tháng tám 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thôi
  ta biết ngươi sẽ thế
  26 Tháng tám 2020
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ta đã làm gì sai ?
  26 Tháng tám 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  sai từ đấu đén cuối còn chối
  thôi nha
  học
  26 Tháng tám 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ơ ơ chỗ nào ?
  học ì rứa
  26 Tháng tám 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  học :>
  k là ngu
  26 Tháng tám 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  học tư à ;>
  26 Tháng tám 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  26 Tháng tám 2020
 10. Phủ Thiên
  26 Tháng tám 2020
 11. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  off đi học đi
  26 Tháng tám 2020