Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi peekaiyuan64

 1. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  hôm nay hơi bực về việc page bị phốt và bé designer của page cũng bị liên lụy nữa :) mình chả biết chuyện gì luôn,chị boss ib nói mới biết :)
  25 Tháng tám 2020
 2. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  tha cho chúng tôi yên đi, thật đấy
  event phát thiếu quà nên phốt rồi phốt cả bé kia vào, nói nó stalk này nọ :) xợ hãi :<
  25 Tháng tám 2020
 3. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  bạn phốt ghê vậy mà tại sao từ public chuyển sang chế độ friend vậy :< chị boss ib bảo tôi phải như này như kia, như kiểu phải trốn chui trốn rủi vì nhận quà mà chả dám khoe đó bạn :) làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi nhé
  25 Tháng tám 2020
 4. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  quà chưa về mà nghe như này tôi sợ lắm :)
  chả hiểu bạn đang nghĩ gì nữa
  25 Tháng tám 2020
 5. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  viết ở đây nếu bạn có tham gia forum thì mong bạn sẽ hiểu :) tôi không nói nhiều được, mặc dù tôi chẳng bị réo tên vào :) nhưng tôi cũng là admin là designer của page nên tôi mới nói
  25 Tháng tám 2020
 6. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  muốn chửi thề lắm :) nhưng mà tôi đang bớt khẩu nghiệp lại :v
  bạn bè bạn bị dắt mũi cả rồi :) bạn nghĩ bạn donate được mấy cái card là bạn muốn nói gì cũng được à ? thật sự tôi chả hiểu bạn đang nghĩ gì luôn á :v mắc mệt
  26 Tháng tám 2020
 7. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  trong đoạn chat của bạn có nhiều sạn lắm :) tôi nói chả sai đâu :v
  26 Tháng tám 2020
 8. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  tại sao cái ngày xong event đó bạn chả nói gì đi :) phải để tối qua nói :) ? bạn bị gì à
  26 Tháng tám 2020
 9. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  viết qua mấy dòng này :) kiểu bản thân như đang kìm nén hết tất cả những gì mà người khác khiến mình ghét mà giờ mới giải tỏa hết ý :v
  26 Tháng tám 2020
-->