Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi !DK!

 1. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  thiếu nghị lực quá :v
  24 Tháng tám 2020
 2. !DK!
  !DK!
  tại lâu rồi hông nhắn gì, với lại tui nhạt quá nên mới vui vậy á :'3
  24 Tháng tám 2020
 3. !DK!
  !DK!
  chứng tỏ nó nhớ tới tui éc éc
  24 Tháng tám 2020
 4. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  à không phải , tại nó hết người để nhắn nên mới nhắn tin với cậu.
  24 Tháng tám 2020
 5. !DK!
  !DK!
  không nhá =))) cậu đừng nghĩ là có thể khiến tui buồn được . Nó và tui đều thích Deadpool nên nó gửi meme DP cho tui xem đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  24 Tháng tám 2020
 6. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  Okay okay ┐(´∀`)┌
  25 Tháng tám 2020
-->