Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ~ Su Nấm ~

 1. Tú Trân
  Tú Trân
  ohh ,ghê thế ạ
  23 Tháng tám 2020
 2. Chris Master Harry
  23 Tháng tám 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  23 Tháng tám 2020
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  sai hoài sai
  23 Tháng tám 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  23 Tháng tám 2020
 6. dmvgamer
  dmvgamer
  ơ
  anh ở lào cai à????
  23 Tháng tám 2020
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  23 Tháng tám 2020
 8. dmvgamer
  dmvgamer
  :V
  giờ mới biết nghen
  23 Tháng tám 2020
 9. dmvgamer
  dmvgamer
  ~ Su Nấm ~
  23 Tháng tám 2020
 10. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  ở phần thông tin anh có mừ :V
  23 Tháng tám 2020
 11. dmvgamer
  dmvgamer
  à à
  ok anh JIn
  23 Tháng tám 2020
 12. ~ Su Nấm ~
  23 Tháng tám 2020