Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Park Eun Hwa

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  ai biết gì dou?
  20 Tháng tám 2020
 2. Park Eun Hwa
  Park Eun Hwa
  sao ai cux nói vz
  20 Tháng tám 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  hihi đùa thôi
  chắc chị chưa biết thôi chứ em là thánh follow dẹo mà
  20 Tháng tám 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  làm quen được hong
  20 Tháng tám 2020
 5. Park Eun Hwa
  20 Tháng tám 2020
 6. Park Eun Hwa
  Park Eun Hwa
  em 2k mấy
  20 Tháng tám 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  pảy
  chị k sếu đúng không
  20 Tháng tám 2020
 8. Park Eun Hwa
  Park Eun Hwa
  đúng r, 2k6
  20 Tháng tám 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  chị là bên phải trong avt đúng không
  20 Tháng tám 2020
 10. Park Eun Hwa
  Park Eun Hwa
  chuẩn, sao bik hay dọ
  20 Tháng tám 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  đoán thế
  20 Tháng tám 2020
 12. Cold Boy
  20 Tháng tám 2020
 13. Park Eun Hwa
  Park Eun Hwa
  chọi đoán giỏi ghê
  20 Tháng tám 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  không phải
  cũng dễ đoán thôi
  do avt trước cũng thấy mặt hong xấu này
  h lại thấy cho nên.... như thế đó
  20 Tháng tám 2020
 15. Park Eun Hwa
  Park Eun Hwa
  hong xấu này là sao
  20 Tháng tám 2020
 16. Cold Boy
  Cold Boy
  tự hiểu đi ha
  biết rồi còn hỏi lại :33
  20 Tháng tám 2020
 17. Park Eun Hwa
  Park Eun Hwa
  em lúc nào cux làm chị khó load
  20 Tháng tám 2020
 18. Cold Boy
  Cold Boy
  load sao kệ chị hihi
  20 Tháng tám 2020
 19. Park Eun Hwa
  20 Tháng tám 2020