Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Roses_are_rosie

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  husuuuuu...
  19 Tháng tám 2020
 2. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  cái j vậy?
  19 Tháng tám 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  husuuuuu...
  20 Tháng tám 2020
 4. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  chán quá
  20 Tháng tám 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  husuuuuu...
  20 Tháng tám 2020
 6. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  thui nói đàng hoàng cho tui nhờ cái đi
  20 Tháng tám 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  mà chị dâu ieu quý chuyên Văn hở
  20 Tháng tám 2020
 8. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  tham gia ứng tuyển BQT chứ chuyên chưa nghĩ đến
  20 Tháng tám 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  èo... môn đó gặp tập làm văn là em chớt lun ó
  20 Tháng tám 2020
-->