Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tám 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  hi cudatrang
  19 Tháng tám 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tám 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tám 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  da vàng nahs thấy ava không á
  19 Tháng tám 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  á lộn cho xl
  19 Tháng tám 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  Chào lại cho đàng hoàng nè *mặt nghiêm túc tư thế 2 chân dạng ra hết cỡ*
  19 Tháng tám 2020
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  hi.....
  19 Tháng tám 2020
 9. Cold Boy
  19 Tháng tám 2020
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  Cuchauphii
  19 Tháng tám 2020
 11. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tám 2020
 12. Cold Boy
  Cold Boy
  đúng rồi rõ ràng mà
  da vàng là chauphi chứ chẳng lẽ Châu Nam Kực
  19 Tháng tám 2020
 13. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tám 2020
-->