Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2020
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ai đây ra
  19 Tháng tám 2020
 3. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  ý bạn là sao nhỉ ? :)
  19 Tháng tám 2020
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ai đây nhỉ :( (trí nhớ kém
  19 Tháng tám 2020
 5. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Mới quen mà
  19 Tháng tám 2020
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ồ hô
  19 Tháng tám 2020
 7. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2020
 8. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Mk đoán bạn tên khải 2k5 còn ở đâu thì mk chịu :v
  19 Tháng tám 2020
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  bạn tên gì..
  19 Tháng tám 2020
 10. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ui,,, khải 2k4 nhé..mà sao bt ta
  19 Tháng tám 2020
 11. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  À à thế là đàn anh rồi :D
  Tôi đây mới 15 tuổi
  19 Tháng tám 2020
 12. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ồ, 15 á, thế bạn tên gì
  19 Tháng tám 2020
 13. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Vì sao bt á?....đoán vậy :D
  19 Tháng tám 2020
 14. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Tên chi á
  19 Tháng tám 2020
 15. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ừm ừm
  19 Tháng tám 2020
 16. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Biết chưa :D
  19 Tháng tám 2020
 17. Khải KIllar
  Khải KIllar
  chưa.
  19 Tháng tám 2020
 18. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Tên chi đó :D
  19 Tháng tám 2020
 19. Khải KIllar
  Khải KIllar
  Chi à
  19 Tháng tám 2020
 20. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Yep =)))
  19 Tháng tám 2020
 21. Khải KIllar
  Khải KIllar
  Chi tên Chi?
  19 Tháng tám 2020
 22. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2020
 23. Khải KIllar
  19 Tháng tám 2020
 24. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  rối nhỉ :D
  20 Tháng tám 2020