Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng tám 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  à thôi hông có gì hết
  16 Tháng tám 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Nấm đừng quan tâm làm gì
  16 Tháng tám 2020
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng tám 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Đang làm cái gì vậy N :v
  16 Tháng tám 2020
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đọc truyện:333
  16 Tháng tám 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  kkk mà công nhận N có có nhìu khiếu thật
  16 Tháng tám 2020
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ỏ đâu ra "."
  16 Tháng tám 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  thấy trên wall N đó mà :v
  16 Tháng tám 2020
-->