Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Magic Boy

 1. Magic Boy
  Magic Boy
  *Bơ quá nhiều
  16 Tháng tám 2020
 2. nguyenvandung7579@gmail.com
  16 Tháng tám 2020
 3. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  cái này hơi sai ý nhỉ
  hình như mk mới là ng bị ăn BƠ
  16 Tháng tám 2020
 4. Magic Boy
  Magic Boy
  "mình" .....................
  16 Tháng tám 2020
 5. nguyenvandung7579@gmail.com
  16 Tháng tám 2020
 6. Magic Boy
  Magic Boy
  ...................
  16 Tháng tám 2020
 7. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  .......................................................
  16 Tháng tám 2020
 8. nguyenvandung7579@gmail.com
  16 Tháng tám 2020