Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  ih.
  15 Tháng tám 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
 3. Cold Boy
  16 Tháng tám 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  sao chán
  16 Tháng tám 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  hả đại du
  16 Tháng tám 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  nói gì đó á
  16 Tháng tám 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
 11. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  đi đây ~~~~~
  16 Tháng tám 2020
 12. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  ơ hehe anh có nói gì đâu
  16 Tháng tám 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  chẳng qua là em nghĩ về đấy thôi hehe
  16 Tháng tám 2020
 15. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  nghĩ về gì á
  16 Tháng tám 2020
 16. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
 17. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  em hk hiểu luôn á
  16 Tháng tám 2020
 18. Cold Boy
  Cold Boy
  chớ anh nói : hả ĐẠI DU thôi cái em hỏi lại anh nói gì đó là seo???
  16 Tháng tám 2020
 19. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng tám 2020
-->