Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dmvgamer

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Lô Nhóc :33
  15 Tháng tám 2020
 2. dmvgamer
  dmvgamer
  em không phải là nhóc
  15 Tháng tám 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Hmmm....vậy gọi bằng em nha :p
  15 Tháng tám 2020
 4. dmvgamer
  dmvgamer
  trời
  em chỉ kém anh 1 tuổi thui đấy
  mà gọi là nhóc !!\
  huhuhuhu
  15 Tháng tám 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  15 Tháng tám 2020
 6. dmvgamer
  15 Tháng tám 2020
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  xin nỗi :33
  15 Tháng tám 2020
 8. dmvgamer
  dmvgamer
  anh nói thế chắc cũng nhiều người :)
  15 Tháng tám 2020
 9. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Lũ trẻ thời nay đúng là cục súc :>>
  15 Tháng tám 2020
 10. dmvgamer
  dmvgamer
  với cả em là cảnh sát chính tả!!! anh vừa vi phạm lỗi chính tả số 32 trong bộ luật chính tả năm 2020!!! anh đã bị bắt và phải học lại tiếng việt lớp 1 trong 1 tuần!!!! Giơ tay lên!!!!
  15 Tháng tám 2020
 11. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  nói nái ik 1 xíu cũng hong đc hả ;-;
  15 Tháng tám 2020
 12. dmvgamer
  dmvgamer
  ko cần biết
  15 Tháng tám 2020
 13. dmvgamer
  dmvgamer
  anh phải học lại
  15 Tháng tám 2020
 14. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  okii okii :>> Học liền :>>
  15 Tháng tám 2020
 15. dmvgamer
  dmvgamer
  học đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  15 Tháng tám 2020
 16. dmvgamer
  dmvgamer
  15 Tháng tám 2020
 17. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Học học :D
  15 Tháng tám 2020
 18. dmvgamer
  dmvgamer
  chúng tôi sẽ theo dõi anh đến khi đủ 1 tuần
  15 Tháng tám 2020
 19. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Căng thía ;-;
  15 Tháng tám 2020
 20. dmvgamer
  dmvgamer
  nhanh!!!!!!!!!!!!
  15 Tháng tám 2020
 21. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  rồi rồi, học liền ;-;
  15 Tháng tám 2020
-->