Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. H.Bừn
  H.Bừn
  hửm ?
  17 Tháng tám 2020
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  t qua đây chơi đc hơm
  18 Tháng tám 2020
 3. H.Bừn
  H.Bừn
  cửa mở, thoải mái bro
  18 Tháng tám 2020
 4. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng tám 2020