Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  chị chi ko có nhà đâu :D
  13 Tháng tám 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  13 Tháng tám 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  vậy ai đó ớ
  13 Tháng tám 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạo này may hồn quên mất chị luôn :D
  13 Tháng tám 2020
 5. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  đùa thoy...chị đêi mà :D á hihi
  sao gọi chị có chiện chi ko?
  13 Tháng tám 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chị có tham gia event box sử hăm
  13 Tháng tám 2020
 7. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  cóa...chị đg lập nhóm...mà còn thiếu một người nữa :(
  mấy đứa chị quen đăng kí rou còn đou...chậm 1 bước :(
  13 Tháng tám 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  13 Tháng tám 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  vậy chị đi tìm đi nha ^^
  13 Tháng tám 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  mà chị có title mới kìa ^^
  13 Tháng tám 2020
 11. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  kkkkkkkkk oách chưa :D ...em cx có mà
  13 Tháng tám 2020
 12. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  đâu có đâu á chị :>
  28 Tháng tám 2020