Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ~ Su Nấm ~

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  13 Tháng tám 2020
 2. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  <3 <3 <3
  13 Tháng tám 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Chén Nì :33
  13 Tháng tám 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Chén Nì tăng view mạnh lắm
  13 Tháng tám 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  đúng là ngôi sao mới nổi của thế hệ 10x <3
  13 Tháng tám 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Chén Nì giản dị hơn gần hết số người cùng độ tuổi làm youtube
  13 Tháng tám 2020
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  giản dị 1 cách đáng yêu <3
  13 Tháng tám 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  14 Tháng tám 2020