Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  hế lô
  13 Tháng tám 2020
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cậu có tham gia event box sử ko
  13 Tháng tám 2020
 3. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  ko á
  13 Tháng tám 2020
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  13 Tháng tám 2020
 5. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  tại mấy nay ít on nên chắc ko tham gia đc
  13 Tháng tám 2020
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tiếc thế >,<
  13 Tháng tám 2020
 7. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  umm
  13 Tháng tám 2020
-->