Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi a12345678bc

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  không thích sửa, để đó cho đồng báo ngắm chơi ấy noà !
  12 Tháng tám 2020
 2. a12345678bc
  a12345678bc
  Tầm đó chắc Ông Dương Trung Quốc hoặc Ông Lê Văn Lan mới đủ để tiếp chuyện Thầy!
  12 Tháng tám 2020
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  tầm đó mình không đủ chơi bác à ! mình chỉ là người bình thường của mọi người thôi. Cố sửa mà nó không hiểu thì chịu thôi
  12 Tháng tám 2020
 4. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  thôi bác ơi, mình cũng bận nhiều việc lắm - lâu lâu qua làm cho nó một trận ra trò. Có ông pgs tài lanh sửa đề như "thánh" là mình không thích rồi, vì các gv luôn cẩn trọng khi muốn công bố đáp án tham khảo
  12 Tháng tám 2020
 5. a12345678bc
  a12345678bc
  Haha!
  12 Tháng tám 2020
 6. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  bởi vậy ở nhiều trang, mình thận trọng ra đáp án tham khảo. Cái chữ "tham khảo" là bác hiểu rồi đó. Hs muốn sửa bài là quyền của nó, nhưng gv chỉ cho đáp án tham khảo và chỉ cho nó làm sao có đáp án đó. Xong
  12 Tháng tám 2020
 7. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  bình thường thôi bác. mình bị 'ra rìa" nên cũng không quan tâm nhiều tới nơi này; lâu lâu xẹt ngang xem tb rồi đi mất luôn, rảnh qua chút rồi đi
  12 Tháng tám 2020