Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Chị đâu òi :(
  11 Tháng tám 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 3. Nguyễn Linh_2006
  12 Tháng tám 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  em có nhóm nè vào không
  12 Tháng tám 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 7. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  thoi em để BTC xếp
  12 Tháng tám 2020
 8. Nguyễn Linh_2006
  12 Tháng tám 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chị ăn cơm mà
  12 Tháng tám 2020
 12. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  quào vậy chị ăn đi, em xin lỗi nha :()))
  12 Tháng tám 2020
 13. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chị Linh ới
  12 Tháng tám 2020
 14. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Chị ăn cơm xong chưa
  12 Tháng tám 2020
 15. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Rồi :D Sao z?
  12 Tháng tám 2020
 16. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 17. Nguyễn Linh_2006
  12 Tháng tám 2020
 18. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  ăn cơm xong lúc 3 giờ chiều =)))
  12 Tháng tám 2020
 19. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Há há, lúc đó mới ngủ dậy az
  12 Tháng tám 2020
 20. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 21. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Chúc chị tói vui vẻ
  12 Tháng tám 2020
 22. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :) Đại cũng vầy nhá
  12 Tháng tám 2020
 23. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 24. Nguyễn Linh_2006
  12 Tháng tám 2020
 25. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Mi bơ chụy
  12 Tháng tám 2020
 26. Nguyễn Linh_2006
  12 Tháng tám 2020
 27. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 28. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 29. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Làm gì mà giờ mới rep z?
  12 Tháng tám 2020
 30. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  đặt theo team ấy chị
  12 Tháng tám 2020
 31. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chị cũng đi kiems team đi
  12 Tháng tám 2020
 32. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  mà em xin lỗi nha
  12 Tháng tám 2020
 33. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 34. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chị hđ một mình, không kiếm team đâu
  12 Tháng tám 2020
 35. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Để BTC lập team
  12 Tháng tám 2020
 36. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  vậy để BTC xếp đúng hăm nè
  12 Tháng tám 2020
 37. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
 38. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  ngủ ngon nha chị .
  12 Tháng tám 2020
 39. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ngủ ngon nhoss <3
  12 Tháng tám 2020
 40. Huỳnh Tiến Đại -.-
  12 Tháng tám 2020
-->