Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Mà em vẫn trong top kìa ^^
  11 Tháng tám 2020
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Top j ạ
  11 Tháng tám 2020
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Top thành tích với top like á
  12 Tháng tám 2020
 4. Kuroko - chan
  12 Tháng tám 2020
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Anh có nên vày lên 1k bài viết ko ta
  13 Tháng tám 2020
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Anh chưa đc à
  13 Tháng tám 2020
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Anh lười cày bài á ^^
  Mới có hơn 400 bài à
  13 Tháng tám 2020
 8. Kuroko - chan
  13 Tháng tám 2020
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  Để hôm nào anh cày bài 1 bữa
  13 Tháng tám 2020
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Rảnh hong
  13 Tháng tám 2020
 11. Tohru - san
  Tohru - san
  Dạ cóa
  Sao á?
  13 Tháng tám 2020
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Rảnh thì học đi
  13 Tháng tám 2020
 13. Tohru - san
  Tohru - san
  Thì đó, cày bài là học mừ
  13 Tháng tám 2020
 14. Tohru - san
  Tohru - san
  Mà nãy giờ em chưa rep hội thoại nha
  13 Tháng tám 2020
 15. Kuroko - chan
  13 Tháng tám 2020
 16. Tohru - san
  Tohru - san
  Dạ anh thấy gùi ^^
  13 Tháng tám 2020
 17. Kuroko - chan
  13 Tháng tám 2020
-->