Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Quốc Sang

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ỏ chào anh Sang
  10 Tháng tám 2020
 2. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  Em đang định đi khịa
  10 Tháng tám 2020
 3. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  Nên chị cho em xin info anh Minh
  10 Tháng tám 2020
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Fb á? Tự tìm đi
  10 Tháng tám 2020
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thấy có 1 bạn chung là me and avt như hôm nọ trong tus
  10 Tháng tám 2020
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Là nó :v
  10 Tháng tám 2020
 7. Nguyễn Quốc Sang
  10 Tháng tám 2020
 8. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  Lười kiếm, xin link lun
  10 Tháng tám 2020
 9. Nguyễn Linh_2006
  10 Tháng tám 2020
 10. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  Chị Linh keo quá nên ko tán đc idol em là phải :D
  10 Tháng tám 2020
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Idol mi là ai?
  10 Tháng tám 2020
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Mà ny tên gì?
  10 Tháng tám 2020
 13. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  T còn kiếm :) Cướp pồ mi
  10 Tháng tám 2020
 14. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  Kiếm hộ :D
  10 Tháng tám 2020
 15. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  Chị Linh bắt được mấy anh zồi, bắt lộn idol em thì toang :D
  10 Tháng tám 2020
 16. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ai gảnh kiếm hộ mi
  10 Tháng tám 2020